Nota prawna

§1 Postanowienia ogólne

1. Rejestrując się lub korzystając z Usługi i akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się, że akceptujesz niniejsze Warunki w imieniu swoim i wszystkich członków zespołu powiązanych z kontem oraz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność i jesteś odpowiedzialny za wszelkie niezgodności. Ponadto oświadczasz, że jesteś upoważniony do zaakceptowania niniejszych warunków. Jeśli nie możesz zaakceptować niniejszej Umowy, nie korzystaj z Usługi.
2. Usługa dostępna "AS-IS"
Użytkownik rozumie, że nasza usługa jest świadczona "W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE", na własne ryzyko, bez WYRAŻENIA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. Zespół aplikacji SalesMasterMap nie gwarantuje, że usługa będzie nieprzerwana, terminowa, wolna od błędów lub całkowicie bezpieczna. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zespół aplikacji SalesMasterMap jest zależny od wydajności stron trzecich, dlatego zespół aplikacji SalesMasterMap nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za:
(A) jakość, niezawodność, szybkość i / lub dostępność usług internetowych, które są potrzebne, aby uzyskać dostęp do naszej Usługi
(B) jakość sygnału GPS, niezawodność i / lub dostępność
(C) usługi hostingowe
(D) dokładność przebiegu, wysokości, prędkości i innych danych obliczonych na podstawie danych GPS urządzenia
(E) instalacji, działania, jakości transmisji, kosztów lub konserwacji wszelkich urządzeń mobilnych lub sprzętu potrzebnego do korzystania z Usług
(F) wszelkie zewnętrzne problemy prawne lub wymagania, z którymi możesz się spotkać podczas korzystania z Usługi
3. Korzystając z usług Serwisu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu internetowego salesmastermap.com dostępny pod adresem: https://salesmastermap.com/ (zwany dalej „Serwisem internetowym”)  tj. Dolinakrzemowa.pl Marcin Wider, 44-230 Bełk, ul Główna 134. Istnieje możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy https://salesmastermap.com/pl/kontakt/. Właściciel Serwisu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
5. Użytkownik ma prawo zwrócić się do właściciela Serwisu internetowego celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
6. Właściciel Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności za zakupy w Serwisie internetowym i/lub Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę usługi do Klienta/Użytkownika. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Użytkownik mógł zakupić i otrzymać usługę oraz za niego zapłacić.

§2 Zasady prywatności

1. Serwis internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Użytkowników. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Serwisu.
2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu świadczenia usług i realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Użytkownika/Klienta.
3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:
w celu złożenia zamówienia,
w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
adres poczty elektronicznej (e-mail),
numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
informacje o używanej przeglądarce internetowej,
inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
3. Właściciel serwisu oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Serwis.

§4 Polityka „Cookies”

Wykorzystujemy pliki cookies do identyfikacji komputa, urządzenia mobilnego i monitoringu w jaki sposób serwis internetowy jest wykorzystywany.
Korzystamy z Google Analytics pozwalającego na monitoring wykorzystania naszego serwisu internetowego – Dowiedz się więcej: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji ich partnerów

§5 Prawa i obowiązki

1. Właściciel serwisu ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi Serwisu, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby właściciel Serwisu je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby właściciela Serwisu lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela Serwisu.
3. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela Serwisu może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez właściciela Serwisu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.
4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.